Zoek uw gastouder

Vul uw postcode in:

Nieuws

Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslag jaar 2020

11-02-2021

Het aantal uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, wordt voor toeslagjaar 2020 met terugwerkende kracht verruimd. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is van een aantal aspecten afhankelijk. Eén van die aspecten is het aantal gewerkte uren van de ouder(s). Hoe hoger het aantal uren dat de ouder(s) werken, hoe hoger het aantal uren kinderopvang waarvoor zij kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen.

Aanspraak aantal uren in stand
Tijdens de coronacrisis hebben ouders soms minder uren gewerkt dat zij van tevoren verwachtten. Ouders die minder uren per maand konden werken dan verwacht, krijgen in 2020 gewoon toeslag voor de opvanguren die zij hebben doorbetaald. Deze maatregel heeft betrekking op toeslagjaar 2020.

Doorbetalen
Het kabinet heeft gedurende de sluiting van de kinderopvang ouders gevraagd de rekening van de kinderopvang door te blijven betalen. Om te voorkomen dat ouders hierbij betaalden voor een dienst die zij niet geleverd kregen, besloot het kabinet een tegemoetkoming uit te keren voor de betaalde eigen bijdrage. Ouders hielden op deze manier recht op hun toeslag en hun plek op de kinderopvang.
Terug naar nieuwsoverzicht


Interesse of meer info?


  0475 468804
info@smarttkids.nl