Onze vestigingen

Smarttkids Maasbracht
Smarttkids Almere
Smarttkids Almere
Suzan Klaver
LRKP: 739700522meer details
Smarttkids Hoeven
Smarttkids Hoeven
Daphne Souren
LRKP: 145547462meer details
Smarttkids Nuenen
Smarttkids Nuenen
Natasja Ermers
LRKP: 142652611meer details
Smarttkids Veenendaal
Smarttkids Veenendaal
Chantal Floor
LRKP: 234419805meer details
Smarttkids Den Haag
Smarttkids Den Haag
Daphne Souren
LRKP: 145547462meer details
Smarttkids Groningen
Smarttkids Groningen
Diana Smid
LRKP: 890945226meer details
Smarttkids Maasbracht
Smarttkids Maasbracht
J.Meuwissen
LRKP: 149874261meer details
Smarttkids Lelystad
Smarttkids Lelystad
Suzan Klaver
LRKP: 739700522meer details
Smarttkids Zaandam
Smarttkids Zaandam
Suzan Klaver
LRKP: 739700522meer details
Smarttkids Maastricht
Smarttkids Maastricht
Petra Brekelmans
LRKP: 329776009meer details
Smarttkids Venlo
Smarttkids Venlo
Dibora van den Berg
LRKP: 994966301meer details
Smarttkids Dorst
Smarttkids Dorst
Daphne Souren
LRKP: 145547462meer details
Smarttkids Assen
Smarttkids Assen
Franka Kuiper
LRKP: 988400911meer details
Smarttkids Raalte
Smarttkids Raalte
Marielle Hobert
LRKP: 273199936meer details
Smarttkids Brunssum
Smarttkids Brunssum
Petra Brekelmans
LRKP: 329776009meer details

Zoek uw vestiging:

Privacy verklaring

 

                                                         Privacy Verklaring Smarttkids

 

Smarttkids hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoongegevens / data en u moet daarop kunnen vertrouwen. Uw Privacy staat bij ons hoog in de vaandel.

 

Contactgegevens:

Gastouderbureau Smarttkids

Stationsweg 13
6051KK Maasbracht

0475468804

www.smarttkids.nl

 

Johan Meuwissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Smarttkids.

Hij is te bereiken via info@smarttkids.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Smarttkids verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Bsn-nummer
- Rekeningnummer - E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, de gegevens die wij verwerken zijn de gegevens die u ook zelf aan ons aanlevert. Bent u toch van mening dat deze gegevens van u niet kloppen dan kunt u altijd een mail sturen naar info@smarttkids.nl, wij kunnen deze gegevens dan van u verwijderen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Smarttkids verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om uw vraag te beantwoorden.


Geautomatiseerde besluitvorming:
Smarttkids neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smarttkids) tussen zit. Smarttkids gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Administratiesysteem Portabase, hier is ook een verwerkersovereenkomst mee gesloten.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Smarttkids bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens bij geen gebruik van onze diensten:        1 maand
Persoonsgegevens bij gebruik van onze diensten:                  5 jaar           
Wanneer wij geen gastouder voor u kunnen vinden en u wilt geen gebruik meer maken van onze diensten dan zullen wij de gegevens van u na een maand verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Smarttkids verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden alleen gedeeld met de Belastingdienst en met de GGD.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Smarttkids gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smarttkids en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smarttkids.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek.

Smarttkids wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Smarttkids neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@smarttkids.nl. Smarttkids heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.