Zoek uw gastouder

Vul uw postcode in:

Nieuws

Voorlopige vergoeding gastouderopvang 2024 bekend

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een verhoging van de maximum uurprijs Kinderopvangtoeslag voor 2024 met 6,01%.
Het betreft nog een voorlopige vergoeding daar deze eerst voorgelegd wordt aan de Tweede en Eerste Kamer. Daarna wordt ook de Raad van State nog om advies gevraagd.

De voorlopige tarieven luiden:
Gastouderopvang € 7,24
BSO € 8,30
Dagopvang € 9,65
De stijging van 6,01% komt lager uit dan de verwachte raming van 6,7% van Bureau Buitenhek.
Ook rekening houdende met de aangekondigde korting van € 0,02 voor iedere opvangvorm lopen de percentages uiteen.
 
Lees verder

Speeltoestellen in de gastouderopvang

Afgelopen week is er een rechter geweest die uitspraak heeft gedaan over de speeltoestellen in de gastouderopvang, de rechter was van mening dat de speeltoestellen onder de WAS-regeling ( Wet attracties en speeltoestellen )  moeten vallen. 

Naar aanleiding van de uitspraak is Nysa in gesprek gegaan met SWZ, GGD-GHOR en VNG.
Deze gesprekken lopen momenteel nog waarbij er voor nu nog geen zicht is op de termijn dat er duidelijkheid gegeven kan worden of dit gewenst of beoogd is.
Nysa is van mening dat er voor de gastouderopvang een uitzondering gemaakt dient te worden.

GGD-GHOR ( GGD-inspecteurs ) en gemeente hebben aangegeven dat er voor nu in de praktijk niet anders wordt gecontroleerd dan dat ze al deden, de toezichthouder gaat hier voor nu dus niet op handhaven, als er een speeltoestel aanwezig is op de opvanglocatie bij de gastouder en deze niet gecertificeerd is volgens de eisen van de WAS.

Wat kun je als gastouder nu doen:

1. Als het speeltoestel niet onder de WAS valt dan kun je deze gewoon gebruiken zoals je deze nu ook al gebruikt.
2. Valt deze wel onder de WAS dan adviseren we om het speeltoestel voor nu niet meer te gebruiken totdat er meer uitsluitsel is, of je kunt het speeltoestel laten keuren, zodat het gecertificeerd is en aan de eisen van de WAS voldoet.

Het volledige artikel is ook te lezen op www.stichtingnysa.nl bij de nieuwsbutton zie je het artikel staan en in het artikel is ook een link naar een checklist om te controleren als uw speeltoestel onder de regels van de WAS vallen. 
Lees verder

Nieuwe uurtarieven verwerkt bij Toeslagen

De nieuwe uurtarieven van de kinderopvangtoeslag 2023 zijn verwerkt bij de Toeslagen.
De systemen bij de belastingdienst zijn aangepast.
Het nieuwe uurtarief € 6,85 kan nu verwerkt worden bij de wijzigingen kinderopvangtoeslag 2023. Ook de proefberekening kinderopvangtoeslag 2023 worden nu met de juiste maximum uurtarieven 2023 berekend.

Dit zal betekenen dat bijna alle voorschotbeschikkingen 2023 aangepast gaan worden en er in de meeste gevallen bij de uitbetalingen op 20 Februari 2023 een nabetaling zal plaatsvinden.
Lees verder

Toolkit Uitleg kinderopvangtoeslag app

Boink heeft voor de ouders een handige app ontwikkeld die ouders makkelijk helpt bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag, maar ook uitleg geeft als ze recht hebben op kinderopvangtoeslag, waar ze aan moeten voldoen, de app loodst hun door de stappen bij de aanvraag op www.toeslagen.nl ook is deze app in meerdere talen beschikbaar. De app is in de app-store of play-store te downloaden en heet:

uitleg kinderopvangtoeslag.

Op onze website onder de button Ouders kunt u meer informatie vinden, over deze app.

De Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag is ook in het Oekraïens en Russisch beschikbaar. Bij het openen van de app kunt u de taal kiezen.
Lees verder

Maximum uurprijs nogmaals aangepast in 2023

Het kabinet verhoogt de vergoeding voor de kinderopvangkosten opnieuw.
Hierdoor zullen de maximum uurprijzen voor 2023 in totaal met 1,74% extra stijgen voor alle vormen van kinderopvang.

De maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang worden in totaal geïndexeerd met 7,32% (deze worden € 9,12 en € 7,85) en de maximum uurprijs voor de gastouderopvang met 5,06% (wordt € 6,85).

Het ministerie van SZW bekijkt samen met Toeslagen per wanneer deze extra verhoging voor 2023, met terugwerkende kracht, doorgevoerd kan worden. Ouders ontvangen bij de eerstvolgende betaling nadat deze wijziging is doorgevoerd een nabetaling over de eerder overgemaakte toeslagen in 2023. Het uitgekeerde bedrag ligt die maand eenmalig hoger.
Lees verder

Maximum uurprijs kinderopvangtoeslag omhoog in 2023

Het leek erop dat het dit jaar niet meer zou gebeuren, maar het kabinet heeft toch besloten om de maximum uurprijs voor 2023 met 0,94 procent éxtra te verhogen voor alle vormen van kinderopvang. 

57 miljoen euro extra
Van Gennip laat op dinsdag 13 december in een brief aan de Tweede Kamer weten nu toch water bij de wijn te willen doen en komt met een structurele verhoging van naar schatting 57 miljoen euro, bovenop de eerdere 225 miljoen euro voor de reguliere indexatie van de maximum uurprijzen voor 2023. Dit betekent dat ouders een hogere vergoeding krijgen voor kinderopvang via de kinderopvangtoeslag. ‘Het kabinet heeft besloten om deze extra verhoging nu aan te kondigen, en daarmee af te wijken van de reguliere systematiek, zodat ouders snel weten waar ze aan toe zijn en de uitwerking in gang gezet kan worden’, meldt de Rijksoverheid in een persbericht.

Nieuwe maximum uurprijzen
Wat betekent dit concreet voor de maximum uurprijzen in 2023? De maximum uurprijs voor de dagopvang gaat in totaal met 6,54% omhoog, naar € 9,06. Voor de buitenschoolse opvang stijgt de maximum uurprijs eveneens 6,54%, naar € 7,79. De maximum uurprijs voor de gastouderopvang stijgt met 4,29%, naar € 6,80.

Uitvoering door Toeslagen
Het ministerie van SZW bekijkt samen met de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst per wanneer deze extra verhoging voor 2023, met terugwerkende kracht, doorgevoerd kan worden. Ouders ontvangen daarna bij de eerstvolgende betaling een nabetaling over de eerder overgemaakte toeslagen in 2023. Het uitgekeerde bedrag ligt die maand eenmalig hoger dan in de maanden erna.
Lees verder

Oekraïense vluchtelingen ook recht op kinderopvangtoeslag

De ministerraad heeft ingestemd met de wetswijziging om gevluchte Oekraïense ouders die in Nederland aan het werk zijn, recht te geven op kinderopvangtoeslag. Vooruitlopend op de wijziging van de Wet kinderopvang kunnen deze ouders al sinds 15 juni 2022 kinderopvangtoeslag aanvragen. Het wetsvoorstel wordt binnenkort aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Het kabinet wil dat werkende Oekraïense vluchtelingen, en alle andere werkende ouders met een partner buiten de EU, aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een belangrijk middel om werk en de zorg voor kinderen te kunnen combineren, meldt de Rijksoverheid.

Kinderopvangtoeslag

Oekraïense vluchtelingen mogen sinds 4 maart 2022 werken in Nederland. Sinds 15 juni 2022 mogen zij – vooruitlopend op de wetswijziging – kinderopvangtoeslag aanvragen, wanneer hun kinderen naar de kinderopvang gaan en de ouders voldoen aan de voorwaarden.

Ministerraad stemt in

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de wetswijziging om dit mogelijk te maken. Daarmee stemt de ministerraad ermee in het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Vervolgens wordt de wet voorgelegd aan de Tweede Kamer en als het wetsvoorstel is aangenomen, wordt het naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

96% kinderopvangkosten vergoed vanaf 2025

Goed nieuws, ook voor ouders met lage inkomens: alle ouders krijgen per 1 januari 2025 96 procent van de kosten voor kinderopvang vergoed. Dat was eerst 95 procent, waardoor de laagste inkomens die nu al 96 procent vergoed krijgen er op achteruit zouden gaan.

Het was een heet hangijzer: gaan de laagste inkomens er echt op achteruit wanneer in 2025 voor alle ouders de kinderopvang vrijwel gratis wordt? Alle ouders zouden dan een eigen bijdrage van 5 procent moeten betalen, ongeacht het inkomen. Maar de laagste inkomens in Nederland betalen nu slechts 4 procent eigen bijdrage.

Prinsjesdag
Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat echt alle ouders er op vooruit gaan, ook de laagste inkomens die anders al snel €200 tot €400 per jaar extra aan kinderopvang moeten betalen. Een groot bedrag als je van een minimuminkomen leeft.
Lees verder

Interesse of meer info?


  0475 468804
info@smarttkids.nl