Zoek uw gastouder

Vul uw postcode in:

Nieuws

Noodopvang voor de kinderopvang verlengd

Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari bekend gemaakt dat de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Er wordt voor de kinderopvang en het basisonderwijs onderzocht of zij wellicht eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari.
Lees verder

Lijst cruciale beroepen

Hieronder vindt u de lijst die op www.rijksoverheid.nl wordt aangegeven als cruciaal beroep.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Lees verder

Compensatieregeling eigen bijdrage

Het kabinet vraagt ouders die hun kind(eren) vanwege de afgekondigde maatregelen tijdelijk niet naar de kinderopvang kunnen brengen de factuur door te betalen. Ouders houden op deze manier recht op de kinderopvangtoeslag en behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat. Ouders krijgen voor deze periode een tegemoetkoming die de eigen bijdrage voor de kosten voor kinderopvang die zij zelf betalen (tot de maximum uurprijs) benadert. Het kabinet maakt hiervoor een regeling. Deze gaat gelden voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, onder een gemeentelijke regeling vallen of de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen. Ook ouders die gebruik maken van noodopvang hebben recht op tegemoetkoming.
 
Lees verder

Beslisboom kinderen met klachten gewijzigd

Er zijn twee kleine wijzigingen doorgevoerd in de beslisboom die helpt bepalen of een kind thuis moet blijven bij klachten. Ook is de beslisboom inmiddels vertaald naar het Engels.

De wijzigingen zijn doorgevoerd omdat er discussie was ontstaan over de interpretatie van de tekst. In de beslisboom is bij de tweede vraag de formulering aangepast naar: ‘Heeft een huisgenoot van het kind naast klachten die passen bij corona ook koorts (38,0 graden of hoger) of benauwdheid?’ De vraagstelling is in dit geval omgedraaid. Het gaat dus om de combinatie van koorts én corona-gerelateerde klachten of benauwdheid én corona-gerelateerde klachten. Als een huisgenoot alleen koorts of alleen benauwdheid heeft, hoeft een kind zonder klachten niet thuis te blijven.

Huisgenoten:
In de beslisboom voor kinderen ouder dan 12 jaar is bij ‘Hoe lang moet een kind thuisblijven?’ duidelijk gemaakt dat het uitsluitend om een ziek kind gaat. Het woord ‘huisgenoten’ is verwijderd uit de tekst, omdat er voor volwassenen immers andere regels gelden. 

Hieronder vindt u de link met de nieuwe aangepaste beslisboom in het Nederlands en Engels.

https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten

 
Lees verder

Gastouder mag wel opvang bieden bij verkouden huisgenoot

SZW heeft na overleg met het RIVM het protocol Kinderopvang aangepast. Het nieuwe inzicht is dat er toch mogelijkheden zijn om opvang te kunnen bieden als de huisgenoot van een gastouder verkoudheidsklachten heeft:

Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, kan er geen opvang worden geboden. De gastouder mag wel opvang bieden als de huisgenoot verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in contact komt met de ouders en kinderen die worden opgevangen door de gastouder. Als de eigen kinderen van de gastouder van 0 tot 4 jaar of in groep 1 en 2 van de basisschool neusverkoudheidsklachten hebben – zoals onder punt 5 beschreven – mag de gastouder op reguliere wijze opvang blijven bieden.
Lees verder

Maximumuurprijs gastouderopvang 2021 omhoog

Afgelopen dinsdag tijdens Prinsjesdag heeft de minister van Financien de financiele plannen bekend gemaakt.

De maximumprijs voor gastouderopvang stijgt van € 6,27 naar € 6,49.
Dit bedrag is inkomensafhankelijk.
Lees verder

Kinderopvangtoeslag app

De belastingdienst heeft sinds kort een Kinderopvangtoeslag app ontwikkeld, hier kunnen ouders de gegevens nakijken of aanpassen naar de nieuwe situatie.
Uit de eerste ervaringen van ouders die hier mee werken blijkt de app goed te werken en kunnen ouders op een goede en snelle manier wijzigingen doorgeven.

Wij raden wel aan om zeker in het begin van gebruik app ook nog even de gegevens/wijzigingen te controleren via www.toeslagen.nl.

En bij twijfel neem dan altijd toch nog even contact op met de belastingdienst www.toeslagen.nl.

Controleer dus ook regelmatig uw gegevens zodat u terugbetaling van de toeslag kan voorkomen.  
Lees verder

Belastingdienst en Gastouderopvang

De scholen in Nederland zijn weer begonnen. Voor ouders is dit één van de momenten in het jaar om hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en te wijzigen via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag. Want veranderingen in de situatie van de ouders hebben invloed op de hoogte van de maandelijkse toeslag. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het aantal opvanguren of het inkomen. Om ouders erop te attenderen hun gegevens regelmatig te checken en zo nodig te wijzigen start Belastingdienst/Toeslagen een campagne.

Voorschot
Het bedrag dat ouders maandelijks ontvangen, is een voorschot en hangt af van de situatie van de ouder(s). Wanneer hierin iets verandert, kan dat invloed hebben op de hoogte van de toeslag. Ouders met jonge kinderen hebben een druk leven waarin regelmatig iets verandert. Ze krijgen bijvoorbeeld een nieuwe baan, gaan meer of minder werken, krijgen een salarisverhoging, hebben in sommige periodes meer of minder opvang nodig of zetten de kinderopvang misschien helemaal stop. Wanneer ouders veranderingen niet doorgeven aan Belastingdienst/Toeslagen, ontvangen zij maandelijks te veel of te weinig kinderopvangtoeslag. Omdat na afloop van het jaar wordt berekend op hoeveel toeslag de ouder daadwerkelijk recht had, kan dit bedrag oplopen. 

Checken
“Wij willen dat alle ouders maandelijks de toeslag krijgen waar ze recht op hebben. Niet te veel en niet te weinig. Daarom willen we ouders met deze campagne motiveren hun gegevens regelmatig te checken en zo nodig te wijzigen”, zegt Programmadirecteur Vernieuwing Dienstverlening Toeslagen Inge Groeneveld. “Omdat ouders met jonge kinderen in de drukste fase van hun leven zitten en daardoor al snel kunnen vergeten wijzigingen door te geven, gaan we hen hier op logische momenten in het jaar aan herinneren. Zoals nu, wanneer de scholen net zijn begonnen. Ook leggen we in de campagne uit hoe het toeslagenproces werkt, welke wijzigingen je moet doorgeven en waar je dit kunt doen”. Ouders kunnen hun gegevens checken en zo nodig wijzigen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Deze app maakt het voor ouders makkelijk om hun gegevens snel te checken en veelvoorkomende wijzigingen zo nodig meteen door te voeren. Daarnaast kunnen ouders via de app een seintje krijgen van Belastingdienst/Toeslagen om hun gegevens te controleren en te actualiseren. Bijvoorbeeld als de opvanguren of het inkomen gewijzigd kunnen zijn.
Lees verder

Interesse of meer info?


  0475 468804
info@smarttkids.nl