Zoek uw gastouder

Vul uw postcode in:

Nieuws

Uurtarieven Gastouderopvang waarschijnlijk omhoog in 2023

De uurtarieven zullen waarschijnlijk in 2023 omhoog gaan voor de kinderopvang, nu is bekend dat het uurtarief voor de gastouderopvang in 2023 naar € 6,73 gaat, dit was € 6,52.
In de komende weken zal hier meer over bekend worden door het kabinet.
Lees verder

Oekraïense vluchtelingen ook recht op kinderopvangtoeslag

De ministerraad heeft ingestemd met de wetswijziging om gevluchte Oekraïense ouders die in Nederland aan het werk zijn, recht te geven op kinderopvangtoeslag. Vooruitlopend op de wijziging van de Wet kinderopvang kunnen deze ouders al sinds 15 juni 2022 kinderopvangtoeslag aanvragen. Het wetsvoorstel wordt binnenkort aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Het kabinet wil dat werkende Oekraïense vluchtelingen, en alle andere werkende ouders met een partner buiten de EU, aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een belangrijk middel om werk en de zorg voor kinderen te kunnen combineren, meldt de Rijksoverheid.

Kinderopvangtoeslag

Oekraïense vluchtelingen mogen sinds 4 maart 2022 werken in Nederland. Sinds 15 juni 2022 mogen zij – vooruitlopend op de wetswijziging – kinderopvangtoeslag aanvragen, wanneer hun kinderen naar de kinderopvang gaan en de ouders voldoen aan de voorwaarden.

Ministerraad stemt in

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de wetswijziging om dit mogelijk te maken. Daarmee stemt de ministerraad ermee in het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Vervolgens wordt de wet voorgelegd aan de Tweede Kamer en als het wetsvoorstel is aangenomen, wordt het naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

96% kinderopvangkosten vergoed vanaf 2025

Goed nieuws, ook voor ouders met lage inkomens: alle ouders krijgen per 1 januari 2025 96 procent van de kosten voor kinderopvang vergoed. Dat was eerst 95 procent, waardoor de laagste inkomens die nu al 96 procent vergoed krijgen er op achteruit zouden gaan.

Het was een heet hangijzer: gaan de laagste inkomens er echt op achteruit wanneer in 2025 voor alle ouders de kinderopvang vrijwel gratis wordt? Alle ouders zouden dan een eigen bijdrage van 5 procent moeten betalen, ongeacht het inkomen. Maar de laagste inkomens in Nederland betalen nu slechts 4 procent eigen bijdrage.

Prinsjesdag
Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat echt alle ouders er op vooruit gaan, ook de laagste inkomens die anders al snel €200 tot €400 per jaar extra aan kinderopvang moeten betalen. Een groot bedrag als je van een minimuminkomen leeft.
Lees verder

Tegemoetkoming voor ouders die de kinderopvang zelf betalen

Ouders die de kinderopvang zelf betalen, omdat zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie, en de facturen van de BSO tijdens de derde lockdown ( 21 December t/m 9 Januari 2022 ) bleven doorbetalen, kunnen binnenkort de tijdelijke tegemoetkomingsregeling zonder overheidsvergoeding ( TTKZO) aanvragen.

In het najaar van 2022 kunnen ouders die de kosten van kinderopvang zelf dragen een aanvraag indienen bij de sociale verzekeringsbank ( SVB) voor deze tegemoetkoming over de doorbetaalde facturen tijdens de derde lockdown.
 
Lees verder

Uitbreiding GGD-inspecties gastouders 2022

Vanuit het ministerie worden er met ingang van 2022 extra financiele middelen vrijgemaakt voor het toezicht op gastouderopvang.
Het ministerie beoogd hiermee o.a. dat 50% van de voorzieningen voor gastouderopvang ieder jaar onaangekondigd geinspecteerd wordt door de ggd.

Concreet is het doel om gastouders 1 a 2 keer per jaar te inspecteren.
Voor gastouders betekent dit dat ze dus vaker een bezoek ontvangen van de ggd-inspecteur, met als doel een beter oordeel en de werkzaamheden beter te controleren.

 
Lees verder

Interesse of meer info?


  0475 468804
info@smarttkids.nl