Zoek uw gastouder

Vul uw postcode in:

Nieuws

Meer bekend over compensatieregeling ouders eigen bijdrage


Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald terwijl de kinderopvang verplicht gesloten was. Tijdens de sluitingsperioden is aan ouders immers de oproep gedaan hun reguliere facturen door te betalen. Afgelopen week is in een brief aan de Tweede Kamer meer bekend gemaakt over de tegemoetkomingsregelingen. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Door het doorbetalen van de kinderopvangfactuur behouden ouders hun plek op de kinderopvang en hun eventuele kinderopvangtoeslag. Daarnaast werden kinderopvangorganisaties op die manier voorzien in de nodige financiële continuïteit, inclusief de mogelijkheid om noodopvang aan te bieden.

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen
Deze ouders hebben voor de eerste sluitingsperiode (voorjaar 2020) reeds een tegemoetkoming ontvangen. Ook de tweede tegemoetkoming zal door de SVB automatisch worden overgemaakt naar ouders die tijdens de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de gegevens die bij Toeslagen bekend zijn voor de kinderopvangtoeslag. Ouders hoeven dus zelf geen aanvraag te doen. U hoeft uw kinderopvangtoeslag niet vanwege de sluiting aan te passen. Wel is het altijd belangrijk om uw kinderopvangtoeslaggegevens bij de Belastingdienst over uw reguliere gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in uw contract verandert of als uw inkomen verandert. De planning is dat de tegemoetkoming in april wordt uitbetaald. Dit is echter afhankelijk van hoe snel de BSO weer open gaat.

Ouders met een overheidsbijdrage op basis van gemeentelijke regelingen
Ouders die voor de kinderopvang een financiële bijdrage ontvangen op basis van gemeentelijke regelingen (VE, SMI, kortdurend peuteraanbod) krijgen net als voor de eerste sluitingsperiode een tegemoetkoming via hun gemeente. Gemeenten krijgen hiervoor budget van de Rijksoverheid.

Personen die de kinderopvang volledig zelf betalen zonder overheidsbijdrage
Ook aan deze doelgroep is gevraagd om de factuur van de kinderopvang door te betalen. Tegelijkertijd wacht deze doelgroep helaas ook nog op een tegemoetkoming voor de sluiting van de kinderopvang in het voorjaar van 2020. Zij kunnen binnenkort voor beide sluitingsperioden tegelijkertijd een tegemoetkoming aanvragen bij de SVB, onder andere door de betaalde kinderopvangfacturen aan te leveren. Het aanvraagproces is nodig omdat de Rijksoverheid niet over gegevens van het kinderopvanggebruik van deze personen beschikt. Dit proces neemt daarom meer tijd in beslag dan de uitbetaling aan ouders met kinderopvangtoeslag. Naar verwachting zal het aanvraagloket bij de SVB per 1 mei 2021 openen. Deze planning is wel afhankelijk van hoe snel de BSO weer open gaat.
Lees verder

Vernieuwde Poster voorzorgsmaatregelen kinderopvang

De poster met voorzorgsmaatregelen voor de kinderopvang is geactualiseerd voor de (gedeeltelijke) heropening van de kinderopvang, sinds 8 februari. De poster geeft ouders/verzorgers informatie over welke coronamaatregelen er gelden in de kinder- en gastouderopvang.

Op de poster Voorzorgsmaatregelen Kinderopvang voor ouders en verzorgers staat onder meer wanneer de ouder/verzorger of het kind thuisblijven en ook dat volwassenen anderhalve meter afstand dienen te houden. Ook vermeldt de poster dat ouders en kinderen de regels van de pedagogisch medewerker of gastouder opvolgen.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/circulaires/2020/5/1/poster-voorzorgsmaatregelen-kinderopvang 
Lees verder

Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslag jaar 2020

Het aantal uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, wordt voor toeslagjaar 2020 met terugwerkende kracht verruimd. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is van een aantal aspecten afhankelijk. Eén van die aspecten is het aantal gewerkte uren van de ouder(s). Hoe hoger het aantal uren dat de ouder(s) werken, hoe hoger het aantal uren kinderopvang waarvoor zij kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen.

Aanspraak aantal uren in stand
Tijdens de coronacrisis hebben ouders soms minder uren gewerkt dat zij van tevoren verwachtten. Ouders die minder uren per maand konden werken dan verwacht, krijgen in 2020 gewoon toeslag voor de opvanguren die zij hebben doorbetaald. Deze maatregel heeft betrekking op toeslagjaar 2020.

Doorbetalen
Het kabinet heeft gedurende de sluiting van de kinderopvang ouders gevraagd de rekening van de kinderopvang door te blijven betalen. Om te voorkomen dat ouders hierbij betaalden voor een dienst die zij niet geleverd kregen, besloot het kabinet een tegemoetkoming uit te keren voor de betaalde eigen bijdrage. Ouders hielden op deze manier recht op hun toeslag en hun plek op de kinderopvang.
Lees verder

Voorrangsprocedure testen gastouder

Vanaf maandag 8 februari krijgen gastouders voorrang bij het testen op het coronavirus. De huisgenoten van de gastouder komen helaas niet in aanmerking voor het testen met voorrang.

De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd, waardoor de continuïteit van de opvang in  gevaar kan komen.

Indien de gastouder aan het afwegingskader voldoet, kan deze de onderstaande verklaring invullen en contact opnemen met het gastouderbureau. Het gastouderbureau controleert of aan het afwegingskader voldaan wordt en ondertekend de verklaring voor akkoord.

Met deze getekende verklaring kan er met voorrang een afspraak gemaakt worden om te testen.
/upload/21400525_Verklaring%20Voorrangsprocedure%20Covid-19%20voor%20gastouders%20in%20de%20kinderopvang%20dagopvang%200-12%20jaar%20invulbaar_def.pdf
 
Lees verder

Kinderopvang en basisscholen op 8 Februari weer open

De Kinderopvang en Bassischolen kunnen over een week weer open.
Wel zal er in het onderwijs gewerkt worden met sneltesten.
Daarnaast is er afgesproken dat als er een kind positief wordt getest dat dan de hele klas 5 dagen in quarantaine moet.

Wel zullen er misschien nog maatregelen komen hoe de basisscholen worden ingericht.
Lees verder

Nieuwe inlogomgeving voor gastouders en ouders

Beste Ouder en Gastouder, 

Per 23 Januari zal het nieuwe administratiesysteem van Smarttkids operationeel zijn, wij werken al jaren met het administratiesysteem Portabase, dit bevalt erg goed alleen hebben er door de jaren heen zoveel veranderingen plaatsgevonden dat wij ons systeem een grote update hebben gegeven zodat we ook voor de toekomst klaar zijn.

Wat betekent dit voor u:
  • U dient eenmalig een nieuw wachtwoord te kiezen ( zie button inloggen ).
  • Als gastouder dient u de uren van Januari in de nieuwe link in te vullen, deze staat onder de button inloggen. Als u de uren van Januari in het oude systeem invult dan zullen deze niet verwerkt worden.
  • Als ouder dient u de uren goed te keuren via de nieuwe link.
  • Uw oude portaal is nog te gebruiken tot 15 Maart 2021 dus het is belangrijk en raadzaam dat u Jaaropgaves en facturen voor deze tijd doet downloaden, na 15 maart kunt u deze niet meer downloaden.
Lees verder

Lijst cruciale beroepen

Hieronder vindt u de lijst die op www.rijksoverheid.nl wordt aangegeven als cruciaal beroep.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Lees verder

Compensatieregeling eigen bijdrage

Het kabinet vraagt ouders die hun kind(eren) vanwege de afgekondigde maatregelen tijdelijk niet naar de kinderopvang kunnen brengen de factuur door te betalen. Ouders houden op deze manier recht op de kinderopvangtoeslag en behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat. Ouders krijgen voor deze periode een tegemoetkoming die de eigen bijdrage voor de kosten voor kinderopvang die zij zelf betalen (tot de maximum uurprijs) benadert. Het kabinet maakt hiervoor een regeling. Deze gaat gelden voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, onder een gemeentelijke regeling vallen of de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen. Ook ouders die gebruik maken van noodopvang hebben recht op tegemoetkoming.
 
Lees verder

Kinderopvangtoeslag app

De belastingdienst heeft sinds kort een Kinderopvangtoeslag app ontwikkeld, hier kunnen ouders de gegevens nakijken of aanpassen naar de nieuwe situatie.
Uit de eerste ervaringen van ouders die hier mee werken blijkt de app goed te werken en kunnen ouders op een goede en snelle manier wijzigingen doorgeven.

Wij raden wel aan om zeker in het begin van gebruik app ook nog even de gegevens/wijzigingen te controleren via www.toeslagen.nl.

En bij twijfel neem dan altijd toch nog even contact op met de belastingdienst www.toeslagen.nl.

Controleer dus ook regelmatig uw gegevens zodat u terugbetaling van de toeslag kan voorkomen.  
Lees verder

Belastingdienst en Gastouderopvang

De scholen in Nederland zijn weer begonnen. Voor ouders is dit één van de momenten in het jaar om hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en te wijzigen via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag. Want veranderingen in de situatie van de ouders hebben invloed op de hoogte van de maandelijkse toeslag. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het aantal opvanguren of het inkomen. Om ouders erop te attenderen hun gegevens regelmatig te checken en zo nodig te wijzigen start Belastingdienst/Toeslagen een campagne.

Voorschot
Het bedrag dat ouders maandelijks ontvangen, is een voorschot en hangt af van de situatie van de ouder(s). Wanneer hierin iets verandert, kan dat invloed hebben op de hoogte van de toeslag. Ouders met jonge kinderen hebben een druk leven waarin regelmatig iets verandert. Ze krijgen bijvoorbeeld een nieuwe baan, gaan meer of minder werken, krijgen een salarisverhoging, hebben in sommige periodes meer of minder opvang nodig of zetten de kinderopvang misschien helemaal stop. Wanneer ouders veranderingen niet doorgeven aan Belastingdienst/Toeslagen, ontvangen zij maandelijks te veel of te weinig kinderopvangtoeslag. Omdat na afloop van het jaar wordt berekend op hoeveel toeslag de ouder daadwerkelijk recht had, kan dit bedrag oplopen. 

Checken
“Wij willen dat alle ouders maandelijks de toeslag krijgen waar ze recht op hebben. Niet te veel en niet te weinig. Daarom willen we ouders met deze campagne motiveren hun gegevens regelmatig te checken en zo nodig te wijzigen”, zegt Programmadirecteur Vernieuwing Dienstverlening Toeslagen Inge Groeneveld. “Omdat ouders met jonge kinderen in de drukste fase van hun leven zitten en daardoor al snel kunnen vergeten wijzigingen door te geven, gaan we hen hier op logische momenten in het jaar aan herinneren. Zoals nu, wanneer de scholen net zijn begonnen. Ook leggen we in de campagne uit hoe het toeslagenproces werkt, welke wijzigingen je moet doorgeven en waar je dit kunt doen”. Ouders kunnen hun gegevens checken en zo nodig wijzigen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Deze app maakt het voor ouders makkelijk om hun gegevens snel te checken en veelvoorkomende wijzigingen zo nodig meteen door te voeren. Daarnaast kunnen ouders via de app een seintje krijgen van Belastingdienst/Toeslagen om hun gegevens te controleren en te actualiseren. Bijvoorbeeld als de opvanguren of het inkomen gewijzigd kunnen zijn.
Lees verder

Interesse of meer info?


  0475 468804
info@smarttkids.nl