Zoek uw gastouder

Vul uw postcode in:

Nieuws

12 tips voor de pedagogische professionals

Werkt u met peuters ?

Gastouders die bij Smarttkids zijn aangesloten hebben gratis de mogelijkheid om 12 tips te downloaden in hun eigen portaal onder de download button en dan lesmateriaal.

Op deze manier versterk je het ontwikkelingsgericht werken met peuters.

Aandacht voor ontwikkelingsgericht werken:

Ontwikkelingsgericht werken met peuters houdt in dat pedagogisch professionals        ( gastouders ) actief en doelbewust bezig zijn met de stimulering van het spelen, leren en ontwikkelen van kinderen.

Hierbij is het bevorderen van sociale en (vroeg)talige interacties van peuters onmisbaar. Hoe meer en rijkere interacties je hebt met peuters, hoe beter hun spelen, leren en ontwikkelen gestimuleerd wordt.
Lees verder

Leerbericht: 8 tips als kinderen te maken krijgen met een scheiding

1. Wees goed op de hoogte van de afspraken die het kind betreffen. Wanneer komt welke ouder het kind halen of brengen? Is er sprake van co-ouderschap of niet? Plan een gesprek met ouders (zonder kinderen), of als het niet samen kan met de ouder waar het kind het hoofdverblijf heeft.
2. Maak de eerste periode vaker afspraakjes met de ouder(s) om te kijken hoe het met het kind gaat. Bespreek ook wat jij ziet aan reacties bij het kind en hoe jullie het kind samen kunnen helpen.
3. Biedt het kind een luisterend oor en laat weten dat hij of zij er altijd met jou over kan praten.
4. Geef het kind extra aandacht bij de dingen die voor hem of haar belangrijk zijn. Vaak is er in alle hectiek minder aandacht voor de gewone dingen in het leven.
5. Houd er rekening mee dat elk kind dingen verwerkt op zijn eigen manier. Bied hier ruimte voor door bijvoorbeeld boosheid als algemeen groepsthema te maken door middel van spel.
6. Het kan zijn dat er behoefte is aan opvang op andere dagen of tijden. Bekijk wat je daarin kunt bieden.
7. Kijk of je een thema of activiteit kunt doen die aansluit bij de gevoelens van het kind, denk bijvoorbeeld aan het maken van een schilderij over wie het kind mist.
8.Geef het kind de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie van een scheiding. Zorg ervoor dat het kind de opvang kan ervaren als een veilige haven waarbij er niet van alles verandert.
Lees verder

Verkouden ??? wel of niet naar de opvang

Ja ja, het verkoudheidseizoen is weer begonnen, dat roept altijd de vraag op; wanneer mag een kind wel of niet naar de opvang en wanneer is het punt als gastouder dat ik besluit het niet te laten komen.
Hier de richtlijnen van het RIVM uitgelegd:
Moet ieder kind met een temperatuur van 38 graden direct naar huis en dien je daarna iedere dag bij alle andere kinderen de temperatuur op te meten?
Nee, dat hoeft niet.
Het kan namelijk zijn dat door de activiteit van het kind de temperatuur van het lichaam ook stijgt, dan spreek je niet meteen over een stijging van de koorts.
Daarom is het advies van RIVM rondom koorts en kinderopvang dat je bij een kind met alleen een temperatuursverhoging boven de 38 graden later opnieuw meet of de temperatuur blijft stijgen om daadwerkelijk te kunnen spreken van koorts.
Koorts met eventueel andere bijkomende klachten en de mate van ziek zijn, zijn redenen om het kind naar huis te sturen.
Het kan zijn dat u als gastouder een ander beleidt hanteert, de boodschap is om te zorgen voor voldoende kennis over de richtlijnen van koorts en om de juiste keuzes te maken en toe te passen in uw opvang.
Lees verder

Vergoeding gastouderopvang 2024 bekend

De uurtarieven voor 2024 zijn weer iets aangepast en goedgekeurd door de tweede kamer.
De nieuwe tarieven zijn nu definitief.
Ook is bekend dat de nieuwe tarieven t/m maart niet zichtbaar zullen zijn in uw eigen portaal binnen www.toeslagen.nl dit komt omdat de belastingdienst de uurtarieven niet voor 1 Maart 2024 verwerkt krijgt, uiteraard zullen de tarieven wel met terugwerkende kracht worden verwerkt.

De tarieven luiden:
Gastouderopvang € 7,53
BSO € 9,12
Dagopvang € 10,25

 
Lees verder

Speeltoestellen in de gastouderopvang

Afgelopen week is er een rechter geweest die uitspraak heeft gedaan over de speeltoestellen in de gastouderopvang, de rechter was van mening dat de speeltoestellen onder de WAS-regeling ( Wet attracties en speeltoestellen )  moeten vallen. 

Naar aanleiding van de uitspraak is Nysa in gesprek gegaan met SWZ, GGD-GHOR en VNG.
Deze gesprekken lopen momenteel nog waarbij er voor nu nog geen zicht is op de termijn dat er duidelijkheid gegeven kan worden of dit gewenst of beoogd is.
Nysa is van mening dat er voor de gastouderopvang een uitzondering gemaakt dient te worden.

GGD-GHOR ( GGD-inspecteurs ) en gemeente hebben aangegeven dat er voor nu in de praktijk niet anders wordt gecontroleerd dan dat ze al deden, de toezichthouder gaat hier voor nu dus niet op handhaven, als er een speeltoestel aanwezig is op de opvanglocatie bij de gastouder en deze niet gecertificeerd is volgens de eisen van de WAS.

Wat kun je als gastouder nu doen:

1. Als het speeltoestel niet onder de WAS valt dan kun je deze gewoon gebruiken zoals je deze nu ook al gebruikt.
2. Valt deze wel onder de WAS dan adviseren we om het speeltoestel voor nu niet meer te gebruiken totdat er meer uitsluitsel is, of je kunt het speeltoestel laten keuren, zodat het gecertificeerd is en aan de eisen van de WAS voldoet.

Het volledige artikel is ook te lezen op www.stichtingnysa.nl bij de nieuwsbutton zie je het artikel staan en in het artikel is ook een link naar een checklist om te controleren als uw speeltoestel onder de regels van de WAS vallen. 
Lees verder

Toolkit Uitleg kinderopvangtoeslag app

Boink heeft voor de ouders een handige app ontwikkeld die ouders makkelijk helpt bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag, maar ook uitleg geeft als ze recht hebben op kinderopvangtoeslag, waar ze aan moeten voldoen, de app loodst hun door de stappen bij de aanvraag op www.toeslagen.nl ook is deze app in meerdere talen beschikbaar. De app is in de app-store of play-store te downloaden en heet:

uitleg kinderopvangtoeslag.

Op onze website onder de button Ouders kunt u meer informatie vinden, over deze app.

De Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag is ook in het Oekraïens en Russisch beschikbaar. Bij het openen van de app kunt u de taal kiezen.
Lees verder

Oekraïense vluchtelingen ook recht op kinderopvangtoeslag

De ministerraad heeft ingestemd met de wetswijziging om gevluchte Oekraïense ouders die in Nederland aan het werk zijn, recht te geven op kinderopvangtoeslag. Vooruitlopend op de wijziging van de Wet kinderopvang kunnen deze ouders al sinds 15 juni 2022 kinderopvangtoeslag aanvragen. Het wetsvoorstel wordt binnenkort aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Het kabinet wil dat werkende Oekraïense vluchtelingen, en alle andere werkende ouders met een partner buiten de EU, aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een belangrijk middel om werk en de zorg voor kinderen te kunnen combineren, meldt de Rijksoverheid.

Kinderopvangtoeslag

Oekraïense vluchtelingen mogen sinds 4 maart 2022 werken in Nederland. Sinds 15 juni 2022 mogen zij – vooruitlopend op de wetswijziging – kinderopvangtoeslag aanvragen, wanneer hun kinderen naar de kinderopvang gaan en de ouders voldoen aan de voorwaarden.

Ministerraad stemt in

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de wetswijziging om dit mogelijk te maken. Daarmee stemt de ministerraad ermee in het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Vervolgens wordt de wet voorgelegd aan de Tweede Kamer en als het wetsvoorstel is aangenomen, wordt het naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Interesse of meer info?


  0475 468804
info@smarttkids.nl